Kingpolis Versicherung für den privaten und professionellen

NL DE

U bent particulier

Fietsverzekering via Nationale Fiets Projecten

Onze fietsverzekering in het kort:
Op het speciale fietsformulier van Nationale Fietsprojecten kunt u aangeven of u een verzekering voor uw nieuwe fiets wilt afsluiten. De fiets is dan verzekerd vanaf het moment dat u de fiets afhaalt bij uw rijwielhandelaar. Zolang u de polis nog niet in uw bezit heeft geldt het afleverdocument als voorlopig verzekeringsbewijs. U krijgt uw polisblad toegestuurd via de mail of per post. Check altijd uw polisblad op framenummer en sleutelnummer!

Voor de webstie van NFP: http://nationalefietsprojecten.nlU hebt de keuze uit twee dekkingen:

Diefstal

 • wanneer een diefstalclaim wordt toegewezen, kunt u een vervangende fiets uitzoeken
  ter waarde van het verzekerde bedrag
 • geen eigen risico
 • geen afschrijving

Let op!
In geval van diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie. Het door hen opgemaakte proces-verbaal heeft u nodig
om in aanmerking te komen voor uitkering! U moet zo snel mogelijk aangifte doen, in ieder geval binnen 5 dagen.
Tegenwoordig kunt u ook online aangifte doen, 24-uur per dag! Dit kan via de website van de politie.

Cascoschade

 • dekking bij schade aan uw fiets door van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld schade door een val
  of een ongeval
 • slijtage van de fiets en onderdelen is niet verzekerd
 • eigen risico van € 25,- per cascoschade

Pechhulp

Indien u een E-bike heeft verzekerd dan is het 1e jaar pechhulp meeverzekerd. U kunt dan bij pech onderweg 24/7 een beroep doen op onze alarmcentrale. Op uw polisblad kunt u het alarmnummer hiervoor vinden.

Verhaalsrechtsbijstand

 • Indien u tengevolge van een ongeval met de fiets letselschade hebt opgelopen, dan helpen wij u deze schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. De fietser wordt in de wet gezien als de “zwakkere verkeersdeelnemer”.
  Dat betekent dat er een goede kans is dat u uw (letsel-)schade kunt verhalen, daarbij helpen wij u graag.

Hiernaast onder het blokje  Algemene Voorwaarden vindt u de uitgebreide voorwaarden