Kingpolis Versicherung für den privaten und professionellen

NL DE
u bevindt zich hier

U bent particulier

Schade melden

Bij Kingpolis zijn we elke dag druk bezig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn zodat u onbezorgd kunt genieten van uw fiets. Heeft u cascoschade aan uw fiets, of u krijgt te maken met diefstal dan doen wij ons best om uw schadeclaim zo snel mogelijk te behandelen. Het is van belang dat u ons de juiste informatie aanlevert.

Bij CASCOSCHADE aan uw fiets is het van belang dat u duidelijk omschrijft wat er is gebeurd én of de schade mogelijk te wijten is aan een ander. 

Melden cascoschade

U kunt gebruik maken van onderstaand formulier om uw cascoschade te melden

Wij nemen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling.

Hier kunt u uitleggen wat er is gebeurd. Dit is van belang voor een snelle afhandeling van uw schade! Verder kunt u ook aangeven wie naar uw mening aansprakelijk is. Indien dat naar uw oordeel iemand anders is dan uzelf, vragen wij indien mogelijk de gegevens mee te sturen. U kunt zelf een bestand uploaden met daarin de hierboven gevraagde gegevens. Download hiervoor het schadeformulier van Kingpolis

Naar aanleiding van uw melding van cascoschade aan uw fiets, kunnen wij u als volgt informeren. Indien de cascoschade conform de polisvoorwaarden gedekt is geldt onderstaande procedure: U kunt de fiets laten taxeren bij de rijwielzaak waar u de fiets heeft gekocht. Is het schadebedrag lager dan € 100,=? U kunt de fiets direct laten repareren en de nota voorschieten. Wij ontvangen dan graag zo spoedig mogelijk de factuur en het ingevulde schadeformulier. Is het schadebedrag hoger dan € 100,=? Wij ontvangen graag het taxatierapport van de rijwielzaak en het ingevulde schadeformulier.

Heeft u zelf ook lichamelijk letsel? In dat geval kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kingpolis om de mogelijkheden voor gratis letselschade-service te bespreken. Tel: 085 - 7441650

Is er een tegenpartij bij betrokken? dan graag ook een foto van de fiets + duidelijk ingevulde gegevens van de tegenpartij meesturen.

Melden Diefstalschade

Wat vervelend dat uw fiets is gestolen! Wij zullen onze uiterste best doen om uw diefstalclaim zo snel mogelijk af te handelen, hiervoor ontvangen wij graag het volgende:

Het afschrift van aangifte/proces-verbaal
U dient binnen 5 dagen na diefstal aangifte te doen bij de politie.
U kunt 24/7 online aangifte doen op  https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-diefstal-fiets.html   Wij ontvangen graag alle (3) pagina’s van het Afschrift van Aangifte, deze ontvangt u doorgaans binnen 5 werkdagen na de internet aangifte.

DigiD en SMS-controle; per 1 april 2017 hebt u, naast DigiD, ook sms-controle nodig om aangifte te doen en in te loggen op Mijn Politie. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/digid-en-controle-via-sms.html

De twee originele sleutels van het vaste slot

Wij adviseren u om de sleutels vast te plakken, op bijvoorbeeld het polisblad, zodat deze niet de envelop kunnen beschadigen waardoor de sleutels zoek kunnen raken.

Een kopie van de aankoopnota van de fiets.

Een kopie van de polis (indien aanwezig).

Dit kunt u sturen naar:(Wij raden u aan om de stukken aangetekend op te sturen)

Kingpolis T.a.v. Schadeafdeling
Postbus 148
8530 AC Lemmer

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen na ontvangst van de stukken de schade af te wikkelen.
Na afhandeling van uw claim ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

De fietsverzekering van Kingpolis keert altijd uit in natura. Dit betekent dat u, wanneer uw fiets is gestolen en uw claim wordt goedgekeurd, een nieuwe fiets mag uitzoeken bij uw rijwielzaak. Wij adviseren u om pas een nieuwe fiets te bestellen nadat u van ons een goedkeuringsbrief hebt ontvangen.