Contact opnemen

Indien u een algemene vraag heeft voor Kingpolis kunt u onderstaand formulier gebruiken, of raadpleeg onze chatfunctie!

Reactietermijnen

Kingpolis hanteert de volgende 1e reactietermijnen:

- binnen maximaal 10 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.

- binnen maximaal 10 werkdagen krijgt u de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.

- binnen maximaal 10 werkdagen wijzigen we na uw opdracht uw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).

- binnen maximaal 10 werkdagen ontvangt u na wijziging of aanpassing uw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).

- binnen maximaal 10 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van uw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.

- binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.

- binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

* kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.