Voorwaarden en IPID

Op uw polisblad vindt u bij het kopje 'voorwaarden' de exacte benaming van de voorwaarden die horen bij uw verzekering. U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat voor u van toepassing is. Daar vindt u de nieuwste voorwaarden.

Staan uw voorwaarden hier niet bij, klik dan op de button Archief voorwaarden.

Archief voorwaarden

Goedgekeurde sloten

Niet elk slot wordt door ons geaccepteerd, daar zijn regels voor opgesteld. Hieronder vindt u de lijst met goedgekeurde sloten.

Goedgekeurde sloten

Protocol bij betalingsachterstanden

Het Verbond van Verzekeraars heeft in het Protocol bij betalingsachterstanden afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met betalingsachterstanden. Wij houden ons aan dat protocol.

Wat u van ons kunt verwachten in geval u de premie(s) niet kunt betalen, kunt u lezen in dit protocol.

Protocol bij betalingsachterstanden