Heeft u een verzekering met de dekking Ongevallen afgesloten?

Natuurlijk wilt u er liever niet aan denken, toch bestaat de kans dat u ten gevolge van een fietsongeluk blijvend letsel oploopt. In dat geval bestaat er recht op een gelduitkering indien de dekking 'ongevallen' op uw polis van toepassing is (zie hiervoor uw polisblad en/of de polisvoorwaarden).

Vaststelling van de invaliditeit

Om vast te stellen hoe invalide u bent, gebruiken we de laatste richtlijnen van de American Medical Association (AMA-guide).  Aangevuld met de laatste richtlijnen van de Nederlandse specialistenvereniging. We houden hierbij geen rekening met wat de invaliditeit betekent voor uw (toekomstige) beroep of uw (toekomstige) bezigheden.