Heeft u een verzekering met de dekking Ongevallen afgesloten?

Natuurlijk wilt u er liever niet aan denken, toch bestaat de kans dat u ten gevolge van een fietsongeluk blijvend letsel oploopt. In dat geval bestaat er recht op een gelduitkering indien de dekking 'ongevallen' op uw polis van toepassing is (zie hiervoor uw polisblad en/of de polisvoorwaarden).

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de ernst van het blijvend letsel en dit wordt bepaald aan de hand van onderstaand overzicht.

overzicht dekking Ongevallen