Meer dan 1000 mensen per jaar helpen met de inzet van een hulphond.

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand. De inzet van hulphonden voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het trainen en opleiden van hulphonden. De honden leren tot wel zeventig vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie of trauma’s, als ook jongeren met ernstige gedragsstoornissen, een geestelijke beperking of het syndroom van Down.

 

 

'Mobiliteit is geen vanzelfsprekendheid'

Kingpolis wil graag een bijdrage leveren aan mensen voor wie deze mobiliteit niet zo vanzelfsprekend is door hun lichamelijke of geestelijke beperking. Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden.

Bij élke fietsverzekering die wordt afgesloten via Fietspolis.eu doneren wij een bedrag aan Hulphond Nederland om zo ons steentje bij te dragen.
website Hulphond Nederland