Cascoschade formulier

Bij cascoschade aan uw fiets is het van belang dat u duidelijk omschrijft wat er is gebeurd en of de schade mogelijk te wijten is aan een ander. Ook diefstal van onderdelen van uw fiets, zoals bijvoorbeeld uw accu, kunt u via dit schadeformulier claimen.

U kunt hieronder uw schade melden en een taxatie of een factuur van de schade, indien u hierover beschikt, uploaden. Wilt u dit liever per post doen dan kunt u het schadeformulier ook uitprinten en dit met de taxatie of factuur sturen naar Kingpolis, Postbus 148, 8530 AC Lemmer

Als er sprake is van een aanrijding met een tegenpartij (gemotoriseerde) dient u altijd een Europees Schadeformulier in te vullen. Dit formulier dient altijd door 2 partijen te worden ingevuld en achterzijde door iedere partij afzonderlijk.

Cascoschade van uw fiets online melden

De velden met een * zijn verplichte velden. Dit geldt ook voor het schadeformulier. Een taxatie of nota is optioneel.