Cascoschade formulier

Bij cascoschade aan uw fiets is het van belang dat u duidelijk omschrijft wat er is gebeurd en of de schade mogelijk te wijten is aan een ander.

U kunt hieronder uw schade melden en de taxatie of factuur van de rijwielhandelaar uploaden. Wilt u het liever per post doen? Download dan hier ons schriftelijke- of digitaal in te vullen schadeformulier (pdf) en stuur dit met de taxatie of factuur van de rijwielhandelaar op naar Kingpolis, Postbus 148, 8530 AC Lemmer. 

Als er sprake is van een aanrijding met een tegenpartij (gemotoriseerde) dient u altijd een Europees Schadeformulier in te vullen. Dit formulier dient altijd door 2 partijen te worden ingevuld en achterzijde door iedere partij afzonderlijk.

Cascoschade van uw fiets online melden

Is er geen tegenpartij bij betrokken? Dan is het voldoende om in het vak hieronder aan te geven wat er gebeurd is, bv ' ik ben gevallen met de fiets'. In dit geval is een apart schadeformulier niet nodig.

Naar aanleiding van uw melding van cascoschade aan uw fiets, kunnen wij u als volgt informeren. Indien de cascoschade conform de polisvoorwaarden gedekt is geldt onderstaande procedure: U kunt de fiets laten taxeren bij de rijwielzaak waar u de fiets heeft gekocht. Is het schadebedrag lager dan € 100,- ? Dan kunt u de fiets direct laten repareren en de nota voorschieten. Wij ontvangen dan graag zo spoedig mogelijk de factuur en het ingevulde schadeformulier. Is het schadebedrag hoger dan € 100,- ? Wij ontvangen graag het taxatierapport van de rijwielzaak en het ingevulde schadeformulier.

Heeft u zelf ook lichamelijk letsel én is er een tegenpartij betrokken? In dat geval kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kingpolis om de mogelijkheden voor gratis letselschade-service te bespreken. Tel: 085 - 7441650

Is er een tegenpartij bij betrokken? dan graag ook een foto('s) van de fiets met de aankoopnota + duidelijk ingevulde gegevens van de tegenpartij meesturen. U kunt maximaal 10 bestanden toevoegen.