Cascoschade formulier

Bij cascoschade aan uw fiets is het van belang dat u duidelijk omschrijft wat er is gebeurd en of de schade mogelijk te wijten is aan een ander.

U kunt hieronder uw schade melden en de taxatie of factuur van de rijwielhandelaar uploaden. Wilt u het liever per post doen? Download dan hier ons schadeformulier (pdf) en stuur dit met de taxatie of factuur van de rijwielhandelaar op naar Postbus 148, 8530 AC Lemmer. 

Cascoschade van uw fiets online melden

Hier kunt u uitleggen wat er is gebeurd. Dit is van belang voor een snelle afhandeling van uw schade! Verder kunt u ook aangeven wie naar uw mening aansprakelijk is. Indien dat naar uw oordeel iemand anders is dan uzelf, vragen wij indien mogelijk de gegevens mee te sturen. U kunt zelf een bestand uploaden met daarin de hierboven gevraagde gegevens. [Download hier het schadeformulier van Kingpolis](https://kingpolis.nl/site/download/X6jBIkZkyOT8).

Naar aanleiding van uw melding van cascoschade aan uw fiets, kunnen wij u als volgt informeren. Indien de cascoschade conform de polisvoorwaarden gedekt is geldt onderstaande procedure: U kunt de fiets laten taxeren bij de rijwielzaak waar u de fiets heeft gekocht. Is het schadebedrag lager dan € 100,=? U kunt de fiets direct laten repareren en de nota voorschieten. Wij ontvangen dan graag zo spoedig mogelijk de factuur en het ingevulde schadeformulier. Is het schadebedrag hoger dan € 100,=? Wij ontvangen graag het taxatierapport van de rijwielzaak en het ingevulde schadeformulier.

Heeft u zelf ook lichamelijk letsel én is er een tegenpartij betrokken? In dat geval kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kingpolis om de mogelijkheden voor gratis letselschade-service te bespreken. Tel: 085 - 7441650

Is er een tegenpartij bij betrokken? dan graag ook een foto('s) van de fiets met de aankoopnota + duidelijk ingevulde gegevens van de tegenpartij meesturen.