Privacy Statement

Kingpolis respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens, voortvloeiende uit de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Hierin staan uw en onze rechten en plichten genoemd.

Privacy Statement Kingpolis 2021