Protocol bij betalingsachterstanden

Het Verbond van Verzekeraars heeft in het Protocol bij betalingsachterstanden afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met betalingsachterstanden. Wij houden ons aan dat protocol.

Wat u van ons kunt verwachten in geval u de premie(s) niet kunt betalen, kunt u lezen in dit protocol.

Protocol bij betalingsachterstanden