Diefstal van onderdelen van uw fiets melden

Om diefstal van onderdelen van uw fiets te melden, vragen wij u vriendelijk om de volgende stappen te volgen:

  1. Doe aangifte bij de politie:

Doe binnen 5 dagen na constatering van de diefstal van de onderdelen aangifte bij de politie. Dit kan via internet op de aangifte website van de politie (onderdelen)

  1. Meld de diefstal bij Kingpolis:

Om uw diefstalclaim af te handelen, ontvangen wij graag het volgende:

-De aangifte van de politie (niet de ontvangstbevestiging).
-Een (kopie van de) factuur van de fiets
-De taxatie of de factuur van de reparatiekosten/nieuwe onderdelen van uw rijwielzaak.

U kunt de gevraagde documenten mailen naar: schade@kingpolis.nl. In de onderwerpregel vermeldt u: "Diefstal onderdelen fiets + uw polisnummer".

Let op: Voor een snelle afhandeling van uw diefstalclaim is het van belang dat wij alle gevraagde documenten bij voorkeur in één email van u ontvangen.