Als uw fiets gestolen is

Bij diefstal dient u altijd binnen 5 dagen na constatering aangifte te doen bij de politie.

Aangifte van diefstal kan ook via internet op de aangifte website van de politie. Daarna helpen wij u om uw diefstalclaim snel en goed af te handelen. Na goedkeuring van de diefstalclaim kunt u bij een rijwielzaak een nieuwe fiets uitzoeken.

U kunt de diefstal alvast bij ons melden via onderstaand formulier. Vervolgens ontvangt u een stappenplan waarin staat welke stukken u dient aan te leveren zodat wij uw schade goed kunnen afwikkelen. Als er sprake is van diefstal van onderdelen van uw fiets, zoals bijvoorbeeld een accu, dan dient u de schade te melden met een schadeformulier. Zie hiervoor “Schade aan uw fiets melden”.

Diefstal van uw fiets online melden