WFT Dienstenwijzer

Met ingang van 1 januari 2007 is binnen de assurantiebranche de Wet op het financieel toezicht (WFT) van kracht.

De WFT eist dat consumenten, voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij u bieden. In dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Kingpolis.

WFT dienstenwijzer